10 przykazań

2015-10-23_13h14_39

źródło pinterest / H-K C

  1. Jestem bystra / y
  2. Jestem pewna / y siebie i swoich umiejętności
  3. Potrafię rozwiązywać problemy
  4. Potrafię mówić „ nie „
  5. Łatwo się zaprzyjaźniam
  6. Jestem gotowa / y podjąć pewne ryzyko
  7. Nauczyłam / em się ujarzmiać moją wewnętrzna złośnicę
  8. Wciąż mam wiele do zrobienia
  9. Rozpiera mnie energia
  10. Jestem mądra / y, bogata / y w doświadczenia i nadal piękna / y

2015-10-23_13h22_17

źródło pinterest/Santa Bindemane

 

Starzenie się jest pojęciem względnym. Kiedy mamy 30 lat zaczynamy rozumieć, że 25 lat to jeszcze młody wiek. Kiedy mamy 40 – śmiejemy się z 30 – latków, gdy mówią, że są już starzy. A kiedy dobiegamy 50 – tki zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę nie czujemy się jak na swój wiek i do tej pory żyliśmy w błędnym przekonaniu, że 50 lat to już tak naprawdę koniec. Kiedy mamy 60 lat zdajemy sobie sprawę, że mamy już od dawna zmarszczki, ale gdy dożyjemy 70, 80, 90 – tki, spojrzymy wstecz i pomyślimy jak dobrze się wtedy z nimi czuliśmy i jak świetnie wyglądaliśmy. Czyż nie?

 

2015-10-23_13h24_20

źródło pinterest/Bozzar

Wiek 60+. Jak ten czas szybko leci…

 

Wiek 60+ i jakość życia u seniora jest to pojęcie bardzo szerokie. Każdy człowiek trochę inaczej postrzega to. Jednak dla wszystkich ludzi znajdujemy też wspólne elementy. Swoboda finansowa w zaspokajaniu swoich potrzeb, samodzielne życie, swobodne poruszanie się, relacje międzyludzkie, wykonywanie czynności, które przynoszą satysfakcję. To są rzeczy niezbędne każdemu seniorowi do szczęścia.

2014-08-21_12h12_19W życiu seniora powinny być zaspokojone podstawowe potrzeby. Najważniejszymi potrzebami dotyczącymi wszystkich niezależnie od wieku są potrzeby fizjologiczne, czyli spania, odżywiania. Następnie potrzeba bezpieczeństwa : stabilność, opieka, poczucie praw, porządku i granic. Potrzeba afiliacji pozwoli zapewnić seniorowi przynależność do grupy. Kolejną potrzebą jest szacunek i uznanie, a także potrzeba wiedzy i estetyki. Dopiero po zaspokojeniu wszystkich tych podstawowych rzeczy można zacząć mówić o jakości życia.

Poprawę poziomu jakości życia u seniora przynosi zaspokojenie potrzeb wyższego poziomu. Seniorzy nie pełnią już tak intensywnie ról społecznych jakie pełnili za młodu. Ich role ulegają zmianie, warto więc pamiętać, że nowo pełnione role wcale nie są gorsze. Bardzo istotne w zapewnianiu wysokiej jakości życia dla seniora będzie wypełnianie wolnego czasu, w taki sposób by zapewnić sobie kontakty towarzyskie i stymulować się psychicznie, fizycznie i umysłowo by zachować jak najdłużej witalność.

W przypadku osoby dotkniętej chorobą bardzo duży wpływ na jakość życia seniora mają warunki w jakich się znajdują, to czy dana osoba posiada wsparcie członków rodziny albo znajomych. Środki finansowe oraz sposób w jaki dostarczana jest pomoc do zaspokojenia podstawowych potrzeb i kosztów powiązanych z leczeniem i opieką.

Dzięki wsparciu osób najbliższych senior bez problemu może mieć bardzo wysoką jakość życia. Niezmiernie ważne jest też podejście seniora do danej chwili.  Senior radosny i szczęśliwy to taki, który jest usatysfakcjonowany z codziennego życia, umie radzić sobie z problemami, jest aktywny psychicznie i fizycznie. Także, gdy nie jest zamknięty we własnych czterech ścianach jakość jego życia stoi wtedy na wysokim poziomie.

Podsumowując  jakość życia ludzi starszych, należy uwzględnić aspekty związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz to w jaki sposób radzą sobie ze zmianami i ograniczeniami.