Edukacja Seniorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku .

Proces starzenia może mieć kluczowe znaczenie dla każdego człowieka, ponieważ wiąże się z dużymi zmianami. Są to zmiany zarówno w pracy, w rodzinie, społeczeństwie jak również zmiany somatyczne i problemy zdrowotne. Czytaj dalej Edukacja Seniorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku .

Aktywność seniorów

Okres dojrzałości jest bardzo ważnym aspektem naszego życia. Stanowi najbardziej zróżnicowaną fazę , zależy bowiem od poprzednich okresów , a te przebiegają odmiennie u każdej jednostki. Instytucje państwowe i organizacje samorządowe mają środki przeznaczone na aktywność seniorów. Podejmują działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

Czytaj dalej Aktywność seniorów