Jak ludzie starsi oszczędzają na emeryturę?

Ludzie starsi często głowią się jak poradzą sobie finansowo po przejściu na emeryturę. Wraz z pytaniem narasta wiele wątpliwości i znów nasuwa się następne, a czy jest z czego odkładać na emeryturę? Okazuje się, że tak i ludzie starsi mają na to różne  pomysły. Ale czy są skuteczne? Z najnowszych badań wynika, że emerytura będzie stanowiła tylko 30% naszego ostatniego wynagrodzenia, gdzie jeszcze jakieś dwa lata temu było to ok. 50%. Jeśli więc wchodzimy w wiek dojrzały i  nie chcemy martwić się o przyszłe dochody, oszczędzanie zacznijmy od dziś.

Konta emerytalne. Mamy do wyboru dwie opcje, a mianowicie indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Możemy oszczędzać na tych dwóch kontach jednocześnie jak również możemy wybrać jedno z nich. Decyzja należy do Was. Pieniądze zebrane na takich kontach są objęte podatkiem w wysokości od 3-6 % w skali roku. W indywidualnym koncie emerytalnym zebrane pieniądze są zwolnione od 19 % podatku, ale tu jest mały kruczek. Musimy na nim oszczędzać do ukończenia 60 lat. Przy wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od tego co zaoszczędzimy nie musimy płacić podatku. Niestety na konta nie możemy wpłacać tyle pieniędzy ile chcemy, ponieważ są z góry ustalone pewne limity, których musimy przestrzegać.

Innym sposobem na zagwarantowanie sobie bezpiecznej jesieni życia jest udział w programie emerytalnym, który łączy inwestowanie z ochroną ubezpieczeniową. Takie możliwości dają towarzystwa ubezpieczeniowe. Ktoś kto bierze udział w programie deklaruje, że przez kilkanaście lat będzie regularnie wpłacał pieniądze, które następnie będą inwestowane. Jedna z możliwości inwestowania to wybór gwarantowanego zysku na poziomie od 3-5 %. Można też podpisać umowę bez gwarancji, za to z większym zyskiem ale też z ryzykiem, że można zarówno zyskać jak i ponieść straty. W przypadku śmierci właściciela konta, pieniądze zgromadzone zostaną przekazane osobie wskazanej w umowie przy czym osoba ta nie zapłaci podatku od darowizn i spadku.  Ubezpieczony może też liczyć na odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Jedną z najpewniejszych inwestycji jest zainwestowanie w złoto. Warto to jednak zrobić, gdy czasy są spokojne,  gdyż  jego cena nie jest zbyt wysoka. W okresie wojny czy kryzysu wartość złota wzrasta i wtedy inwestycja nie jest korzystna.

Aby po przejściu na emeryturę mieć dochody zbliżone do wysokości ostatniego wynagrodzenia, należy odkładać ok. 10-15 % zarobków netto. Dla jednych niewiele dla drugich niestety bardzo dużo.