Czy emeryt może pracować ?

Będąc na emeryturze często nurtują Was pytania czy emeryt może pracować  i ile może dorobić do emerytury.

Kwoty świadczeń dla emerytów są tak niskie, że niejednokrotnie nie wystarczają na opłacenie rachunków, a co dopiero mówić o lekach czy innych niezbędnych środkach. Na pewno każdy z Was znajdzie w swoim otoczeniu niejedną osobę, która dorabia do emerytury. Zazwyczaj dorabiają „na czarno”, ale nie każdy wie, że może legalnie pracować i odprowadzać składki.
Oczywiście istnieją pewne ograniczenia, które ustalane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile można dorobić na emeryturze?

Pobierając rentę lub emeryturę z tytułu niezdolności do pracy wyróżniamy trzy limity :
– jeśli przychód miesięczny nie wynosi 70% miesięcznego wynagrodzenia brutto, to wówczas świadczenie będzie wypłacane nadal w pełnej wysokości,
– jeśli kwota uzyskanego przychodu przekroczy w miesiącu dopuszczalną kwotę przychodu, czyli 2676,40 brutto, a nie przekroczy kwoty granicznej 4970,40 zł. to świadczenie ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.
Od marca 2014 r. kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi: 557,91 – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz 418,46 – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
– jeśli przychód miesięczny przekroczy kwotę 130% miesięcznego wynagrodzenia wówczas ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Sami widzicie, że limity są na tyle wysokie, że dorabiający nie muszą obawiać się zmniejszenia świadczeń.

Pobierając świadczenia przedemerytalne można również dodatkowo zarobkować, jednak nieco inaczej ustalane są limity przychodów, które uzależnione są od przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.
Od marca 2014 do lutego 2015 roku limity te wynoszą: dopuszczalna miesięczna kwota to 912,60, graniczna kwota wynosi 2555,10.
Jeśli kwota przychodu przekroczy 912.60 zł. , a nie przekroczy kwoty granicznej wówczas świadczenie będzie pomniejszone o przekroczoną kwotę.
Przekroczenie granicznej kwoty spowoduje zawieszenie świadczeń przedemerytalnych.

Dla osób pobierających rentę rodzinną limity są takie jak przy rentach i emeryturach , warto jednak wspomnieć, że do renty rodzinnej uprawnionych jest kilku członków, wówczas pobierają rentę w równych częściach. Osiągnięcie przychodu, które przekracza dopuszczalne limity wpływa tylko na zawieszenie lub zmniejszenie tej części renty, która przysługuje osobie podejmującej pracę.

Osoba pobierająca rentę socjalną również może dorobić, jeśli jednak przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas świadczenie zostanie zawieszone.

Bez żadnych ograniczeń dorobić mogą osoby:

– mające osiągnięty wiek emerytalny,

– emeryci i renciści pobierający honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej,

– osoby mające rentę inwalidy wojennego i wojskowego,

– osoby mające rentę rodzinną przysługującą po osobie, której śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową,

– osoby, które osiągnęły przychód z umowy o dzieło ( z wyłączeniem osób pobierających rentę socjalną ) oraz otrzymały darowiznę lub zapomogę.

Dorabiający emeryci i renciści powinni poinformować ZUS o podjęciu pracy wypełniając odpowiedni druk dostępny w każdej jednostce terenowej. Do końca lutego następnego roku zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od pracodawcy o osiągniętych przychodach za poprzedni rok. Osoba pobierająca rentę rodzinną, socjalną lub z tytułu niezdolności do pracy, chcąca pracować w pełnym wymiarze czasu na wybranym stanowisku powinna mieć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy z brakiem przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *