Aktywizacja seniorów.

2014-06-25_12h53_36
Aktywizacja seniorów może przebiegać na wiele sposobów. Pomoc przeznaczona dla osoby starszej może przybierać różne formy, ponieważ każdy może mieć inne potrzeby.

W Polsce tworzy się i wprowadza w życie, bardzo wiele projektów, które mają na celu stworzenie wsparcia osobom w podeszłym wieku.

Bardzo duża część osób starszych jest narażona na wykluczenie społeczne. Sytuacja mieszkaniowa i ekonomiczna seniorów pogarsza się. Najczęściej dotyka to osób samotnych i niepełnosprawnych, które bardzo często w społeczeństwie wywołują uczucia odtrącenia i wykluczenia.

Poprzez różnorodne formy aktywizacji seniorów poszczególne województwa starają się przeciwdziałać odtrąceniu podnosząc poziom i rozwijając usługi dla osób starszych jak najbliżej miejsca ich zamieszkania.

Wiele województw zwiększa dostępność do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, kulturalnych, transportowych, informacyjnych, a także poradnictwa w ich zakresie. Województwa mogą wspierać wszelkie działania integracyjne między pokoleniami, zachęcając seniorów do  aktywności społecznej.

Dzięki aktywizacji seniorów można osiągnąć polepszenie albo pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej, pomoc w usamodzielnianiu poprzez pobudzanie zaradności. Seniorzy mogą rozwijać różne zainteresowania. Takie zajęcia mogą pomóc likwidować nudę i jednostajność codziennego życia.

W aktywizacji osób starszych najczęściej stosuje się terapię zajęciową o  bardzo szerokim zasięgu  i wyborem najróżniejszych ćwiczeń mających na celu zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym. Począwszy od spacerów, tańca, poprzez terapie oparte na słowie, a skończywszy na wszelkiego rodzaju aktywnościach wymagających zdolności manualnych. Dużą rolę pełni także Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w swojej ofercie,  oferuje organizację seminariów, dyskusji, zwiedzanie różnych obiektów, prowadzenie nauki języków obcych.

Godnym podkreślenia jest to, że ludzie starsi sami siebie potrafią aktywizować . Powstają różnego rodzaju grupy wsparcia, których celem jest wspieranie i pomaganie sobie nawzajem. Na tej zasadzie działa klub seniora, którego zadaniem jest aktywizacja seniorów pod względem życia kulturalnego, oświatowego, rekreacyjnego i towarzyskiego.

Dla seniorów ważne są nie tylko zajęcia,  którymi mogą się zająć,  ale także problemy zdrowotne  i wtedy ważny jest rozwój instytucji odpowiedzialnych za psychofizyczne poczucie pacjentów. Do takich instytucji należą lekarze pierwszego kontaktu, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńczo-lecznicze, oddziały dla przewlekle chorych a także hospicja.

Wszystkie te formy aktywizacji seniorów  są działaniami, które mają na celu rozbudzać nowe zainteresowania i pomagać w relacjach z rodziną i znajomymi. Ma to dać poczucie przynależności co sprzyja poprawieniu kondycji fizycznej oraz rozwojowi osobowości.

 

 

Komentarze


Kategoria: Społeczności